Systém pro řízení operačního provozu Operis

Provozy operačních sálů představují ekonomicky, logisticky i organizačně nejnáročnější úsek každé nemocnice. Je proto velmi důležité, aby jeho řízení probíhalo co nejvíce efektivně. Nemůžeme tento úsek řídit za vás, ale můžeme vám poskytnout nástroje, které vám jeho řízením výrazně usnadní.

Proč se zaměřit na řízení centrálních operačních sálů?

Operace patří mezi nejnákladnější dostupnou zdravotní péči. Navíc je zdrojem cenných klinických informací. Jejich maximální vytěžení může pomoci při zkvalitňování péče o pacienty a může znamenat i značnou úsporu finančních nákladů pro každou nemocnici. Aby se však tyto důležité informace daly využít, musíte je pravidelně a systematicky zaznamenávat. I s tím vám může pomoci náš software pro řízení operačního provozu Operis.

Software jsme vyvinuli na základě mnoholetých zkušeností s optimalizací provozu operačních sálů v nemocnicích. Jedná se o systém, který zabezpečuje komplexní řešení agendy spojené s každou operací. Umí vhodně plánovat operace. Pomůže při sestavování operačních programů i při řízení operačního dne. Jeho součástí je monitoring vytíženosti operačních sálů a personálu. Kromě toho také sleduje nákladovost každé operace a množství spotřebovaného materiálu. Nedílnou součástí tohoto softwaru je rovněž medicínský popis průběhu operace, zaznamenávání jednotlivých výkonů i klinických informací. Data jsou poté vhodně prezentována grafy.


Operisem pokrývané oblasti
 • Efekt pro Vás:

  • Snížení nákladů na operační provoz
  • Zlepšení organizace práce operačního provozu
  • Snížení počtu konfliktních situací
  • Zlepšení možností predikce výnosů a nákladů
  • Zvýšení využitelné kapacity operačních sálů
  • Zlepšení toku materiálů a podpora sterilizace
  • Měření nákladů na operace a možnost benchmarkingu
 • Až pomocí tohoto systému na řízení operačních sálu jsme byli schopni správně identifikovat problémy o kterých jsme dlouhá léta věděli či se jen domnívali.