Procesní analýzy ve zdravotnictví

Pomůžeme vám pochopit, zlepšit a řídit procesy ve vaší nemocnici. Procesní analýza je analýza zaměřená na postup a organizaci práce, přičemž popisuje vstupy, výstupy, jednotlivé kroky a spotřebu finančních, časových, lidských zdrojů.

Než zavedete jakýkoliv systém, vždy je dobré nejprve to probrat s odborníky a zamyslet se nad tím, jak vám má takový systém pomoci. Jednoduše řečeno, jeho zavedení by mělo co nejvíce odpovídat situaci u vás v nemocnici. Systém by se měl přizpůsobit vašim potřebám (ne opačně) a měl by vám zjednodušit práci (ne přidat). Jedině tak bude nasazení systému účelné a smysluplné.

Jak to při procesní analýze chodí?

Je rovněž důležité se nejprve analyzovat nad tím, jak v daném úseku nemocnice funguje a co by se v této oblasti dalo zlepšit. Analýza operačního provozu přinese jasné informace o tom, jak probíhá operační den, co je třeba evidovat a doporučí nápravná opatření

Součástí naší práce jsou návrhy změn v organizaci a plánování operací, při měření a statistickém vyhodnocování. Většinu změn je možné díky tomu udělat v praxi velmi rychle a s nevelkými náklady. Efekt může být překvapivý a úspory značné.


 • Nabízené typy procesních analýz

  • analýza COS, OS, a účasti operujících a návazných oddělení
  • nástroj pro evidenci extramurální péče
  • analýza provozu centrální sterilizace
  • analýza provozu ústavní lék8rny
  • analýza provozu laboratoří
  • analýza provozu radiologie