Oblasti pokrývané systémem Operis

Systém Operis pro řízení operačního provozu zabezpečuje komplexní řešení agendy spojené s každou operací. Pomáhá nemocnicím zjednodušit dokumentaci, dokáže optimalizovat provoz sálů, zefektivňuje kvalitu péče a může znamenat i výrazné finanční úspory v oblasti nákladů (efektivní provoz má vyšší výkon nebo menší náklady) může zaznamenat se mi nelíbí díky tomu uspoříte je poselství. Lepší řízení operačních sálů a operací však znamená především vyšší kvalitu péče o pacienta.

Objednávání a rezervace operačních výkonů

Vedení operační knihy nebylo nikdy jednodušší. Systém hlídá nastavená pravidla a nabízí jen možné termíny tak aby operační program byl vyvážený.

Záznam skutečných údajů o operaci

Údaje o prováděné anestezii, členech operačního teamu a klíčových časů operace.

Reporting a vyhodnocení

Široká škála přehledů a analýz pokrývající pohledy: produktivity operačního provozu, časů a dalších organizačních pravidel, vyhodncoení nákladů na operaci.

Předoperační příprava

Systém upozorňuje na pacienty v den nástupu, existenci vyšetření či disponuje kontrolními přehledy pro jednotlivá oddělení.

Použité prostředky

Zapsání informací o podaných lécích, použitém materiálu a nástrojích pro danou operaci. Vytvoření jejich odpisů a zajištění přehledů nad konsignačními sklady

Sledování produkce

Napojením se na výkaznictví se otevírá nová možnost sledovat plnění plánu produkce a její efektivitu. Následně tyto podklady mohou sloužit pro korekce a klíčová rozhodnutí.

Sestavení operačního programu

Pro sestavení svých operačních programů mohou vedoucí pracovníci použít tabulkové zobrazení podobné jejich současným excelům, nebo moderní druck&drop plánovač.

Centrální sterilizace

Generování žádanky pro použitý resterilizovatelný materiál. Příjem na sterilizaci, zachycení průběhu sterilizace, kompletace a odeslaní zpět objednávajícímu oddělení.

Jednotky intezivní péče

Sledování kapacity jednotek intenzivní péče, řízení kapacit a plánování operačních výkonů, u kterých předpokládáme jejich využití.