Adam Vojtěch zhodnotil prvních 100 dní v roli ministra a představil další priority zdravotnictví

Shrnutí dosavadních výsledků, vytyčení priorit, aktuální agendy i dlouhodobých záměrů ministerstva zdravotnictví – to vše bylo na programu bilanční tiskové konference ministerstva zdravotnictví konané u příležitosti sta dnů Adama Vojtěcha v ministerské funkci. Stejný program pak Vojtěch představil i na pravidelném diskuzním setkání iniciativy Zdravotnictví 2.0.

Fotografie:

Shrnutí dosavadních výsledků, vytyčení priorit, aktuální agendy i dlouhodobých záměrů ministerstva zdravotnictví – to vše bylo na programu bilanční tiskové konference ministerstva zdravotnictví konané u příležitosti sta dnů Adama Vojtěcha v ministerské funkci. Stejný program pak Vojtěch představil i na pravidelném diskuzním setkání iniciativy Zdravotnictví 2.0.

Dosavadní působení ve vládě charakterizoval Vojtěch jako „politiku otevřených dveří“. „Moje motto od začátku působení je maximální transparentnost a otevřenost ministerstva zdravotnictví, to znamená komunikace se všemi segmenty, ale také pacientskými organizacemi a zástupci dalších stakeholderů,“ ujistil Vojtěch. Mezi kroky vedoucí k vyšší otevřenosti úřadu jmenoval například zveřejnění seznamu svých poradců či vytvoření portálu poradních orgánů. 

Pro celé ministerstvo vytyčil Vojtěch tři hlavní priority – dotažení projektu eRecept a seznámení lékařů s tímto systémem, fungování úhrad zdravotnických prostředků na poukaz a zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče. „Spíše se zabýváme objemem péče, ale nikdo příliš neřeší výstupy a kvalitu,“ konstatoval Vojtěch s tím, že by chtěl větší kvalitu a dostupnost provázat s navyšováním financí pro příští rok v jednotlivých segmentech.

V dlouhodobějším horizontu by mělo dojít i k zavedení systematického měření, hodnocení a zveřejňování kvality zdravotní péče, které by nemocnicím nastavilo benchmarky a motivovalo je se v tomto ohledu zlepšovat. Lépe dostupné a objektivně hodnotitelné by pak měly být nejen informace o kvalitě péče, ale také o hospodaření zdravotnických zařízení. Proto chce Vojtěch vytvořit web s otevřenými daty. „Už jsme připravili směrnici a teď budeme pracovat na její implementaci tak, aby každá koruna, která je v rámci resortu utracena, byla daňovými poplatníky dohledatelná,“ řekl.

Změnu přístupu by chtěl nastolit také v souvislosti se vstupem nových technologií a výkonů. „Měl by tu být systém, který bude jasně posuzovat, jestli je nová metoda nákladově efektivní a za danou cenu skutečně přináší hodnotu pacientům. Zatím tu transparentní systém nastaven není,“ uvedl Vojtěch.

Co dalšího plánuje ministr pro svůj resort? Přečtěte se celý příspěvek na serveru Zdravotnický deník.

Číst celý článek