Budeme osobním koučem Vašich sálů

Operační sály jsou ekonomicky nejnáročnější úsek vaší nemocnice, proto je důležité efektivně řídit jejich provoz.

Více o systému řízení operačního provozu

O krok dál pro zdraví a efektivitu vaší nemocnice

Pomůžeme vám zjednodušit procesy a nalézt v nich ten správný směr.

Další informace o optimalizaci procesů

Nebojíme se výzev a velkých plánů.

Pomůžeme vám a budeme stát vždy za vámi.

Více informací o tam jak pracujeme

Novinky a články


Fotografie:Umíme uspořit nemocnicím peníze

Umíme uspořit nemocnicím peníze

Společnost HARTMANN – RICO nabízí nemocnicím řešení, díky němuž dokáže uspořit až 15 % jejich nákladů na provoz operačních sálů. Za tímto řešením stojí více než desetileté know-how a desítky realizovaných projektů na zvýšení efektivity operačních sálů.


Zjištění a doporučení

"Procesní analýza Vám otevře oči, jen je třeba se dívat ze správného úhlu."

Koučink

"Rady vycházejí z našich zkušeností, ale bez Vás jsou jen šanon ve skříni. Za ty roky víme, že předpisy nepomohou, proto Vám přinášíme řešení."

Více informací o metodách

Software řízení operačního provozu

"Bez pravidel a systémového zpracování informací není velení, bez školení není vědění."

163978

Analyzovaných operací

35

Projektů

18 %

Průměrné zlepšení

25

Spokojených klientů

Více než 10 let zkušeností s optimalizací nemocničních provozů

Systémem pokrývané oblasti

Objednávání a rezervace operačních výkonů

Vedení operační knihy nebylo nikdy jednodušší. Systém hlídá nastavená pravidla a nabízí jen možné termíny tak aby operační program byl vyvážený.

Záznam skutečných údajů o operaci

Údaje o prováděné anestezii, členech operačního teamu a klíčových časů operace.

Reporting a vyhodnocení

Široká škála přehledů a analýz pokrývající pohledy: produktivity operačního provozu, časů a dalších organizačních pravidel, vyhodncoení nákladů na operaci.

Předoperační příprava

Systém upozorňuje na pacienty v den nástupu, existenci vyšetření či disponuje kontrolními přehledy pro jednotlivá oddělení.

Použité prostředky

Zapsání informací o podaných lécích, použitém materiálu a nástrojích pro danou operaci. Vytvoření jejich odpisů a zajištění přehledů nad konsignačními sklady

Sledování produkce

Napojením se na výkaznictví se otevírá nová možnost sledovat plnění plánu produkce a její efektivitu. Následně tyto podklady mohou sloužit pro korekce a klíčová rozhodnutí.

Sestavení operačního programu

Pro sestavení svých operačních programů mohou vedoucí pracovníci použít tabulkové zobrazení podobné jejich současným excelům, nebo moderní druck&drop plánovač.

Centrální sterilizace

Generování žádanky pro použitý resterilizovatelný materiál. Příjem na sterilizaci, zachycení průběhu sterilizace, kompletace a odeslaní zpět objednávajícímu oddělení.

Jednotky intezivní péče

Sledování kapacity jednotek intenzivní péče, řízení kapacit a plánování operačních výkonů, u kterých předpokládáme jejich využití.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Provozy operačních sálů představují ekonomicky, logisticky i organizačně nejnáročnější úsek každé nemocnice. Typickým znakem efektivní nemocnice je přesné řízení této oblasti a právě s tímto Vám pomůžeme.

Mám zájem o další informace

Budeme osobním koučem vašich sálů.

Co získáte?

Snažší organizaci


Finanční úsporu


Spokojenější personál


Vyšší bezpečí pro pacienta


HARTMANN -RICO

O krok dál pro zdraví

Smyslem naší práce je poskytovat zákazníkům výrobky a služby, které pomáhají léčit a pečovat o zdraví. V odborné i soukromé sféře.

Navrhujeme a realizujeme koncepční řešení pro zdravotnická zařízení a instituce, která jsou plně harmonizována se současnými nejvyššími standardy a normami ve zdravotnictví.